Fördelar med e-cigaretter

Det kan låta motsägelsefullt att e-cigaretter skulle vara mindre farligt än vanliga cigaretter. Men faktum är att det är belagt att den här typen av elektroniska rökprodukter är mindre skadligt än annan form av rökning.

Giftiga ämnen du slipper

Helt vanlig cigarettrök innehåller både aldehyder och flera metaller. Båda dessa är farliga att få i sig, speciellt i så pass stora mängder som du får från cigaretter. Visserligen finns båda de här ämnena även i e-cigaretter, men i mycket lägre koncentration.

Flera av de giftiga ämnen som en cigarett innehåller kan direkt och lokalt påverka våra lungor. Genom att du drar i dig röken från cigaretten rakt ner i lungorna så är det också där som den första skadan sker.

Det kan yttra sig genom att lungornas förmåga att ta upp syre blir sämre. Den försämrade syreupptagningen märks i sin tur genom kraftigt försämrad kondition och flås. Även det här gör e-cigaretter till ett mindre dåligt alternativ till vanlig tobak.

Fler smaker med elektroniska cigaretter

E-cigaretter finns i en uppsjö olika smaker. Om du jämför alla varianter som du hittar på exempelvis Vapify.se med antalet olika cigaretter i butik så inser du att variationsrikedomen är mycket större.