Bra att kunna vid akuta händelser

SOS 112

Vissa saker är bra att kunna vid akuta händelser, som första hjälpen till exempel. Skulle man var först på plats vid olycka eller annan akut händelse så är det första du gör att ringa 112 för att kalla på ambulans.

Du kan ringa 112 från fast telefon och mobiltelefon oavsett om den är låst så kommer du åt nödnumret 112. Du får beskriva situationen om vad som har hänt och var detta har hänt. SOS-operatören skickar omedelbart den hjälp som finns behov av. Behåll ditt lugn och berätta så utförligt som möjligt hur situationen är.

Kolla upp din omgivning om det är fler som kan hjälpa till och har mer eller samma kunskaper inom HLR som dig, det kan vara skönt att få stöd från någon fler. Genom att vara tydlig och ge en bra beskrivning till SOS så kan de snabbt avgöra vad som ska skickas.

Ring bara 112 vid en nödsituation och vid akuta händelser, om det inte är en nödsituation så ring något av de servicenummer som finns i din lokala telefonkatalog, du hittar dessa på insidan av pärmen.

Finns det tillgång till hjälpmedel på plats som hjärtstartare eller annat så använd dessa om behov finns och du har kunskap till att använda denna. Nämn också för operatören att tillgång till detta finns och att du har kunskapen för att använda hjärtstartare om så skulle vara fallet.