En balanserad hälsa

yoga

Att må bra i livet är något som förvisso är individuellt eftersom vi som människor är olika och uppskattar olika saker, har olika intressen och så vidare. Men gemensamt för de allra flesta människor är att för må bra så behöver vi en känsla av att livet sker i ett sammanhang.

Att känna sammanhang betyder enkelt uttryckt att man känner att sin tillvaro är begriplig, hanterlig och har en mening. Dessa tre hörnstenar är alla viktiga för den generella hälsan, och är det så att man i allmänhet mår lite sisådär, då kan man ofta finna svaret i att någon av dessa delar saknas eller är obegriplig. Det kan ha med relationer att göra, din sysselsättning i form av jobb eller studier eller det kan vara att man måste känna sig behövd av någon.

Vid tillfällen i livet kan man känna att dessa hörnstenar verkligen inte stämmer in på det man vill ska vara ens egentliga verklighet. Det kan innebära lite olika saker som påverkar kroppen fysiskt. Exempelvis olika paniktillstånd där det är svårt att andas, sitta still eller tappa perspektiv och få annorlunda hjärtrytm. Det kan även yttra sig i att man blir glömsk, tappar bort saker och ting, får kraftig ångest och så vidare. Man kan falla in i gamla dåliga mönster – eller nya så som att börja röka eller liknande. Denna typ av irrationellt beteende är i sig helt normalt om man i livet är utsatt för stress, press och annat som tynger en. Att komma ur sådana beteenden är inte det lättaste och exempelvis för just rökning kan det krävas flera medel för att lyckas bli kvitt det. Vi ger några tips här.

För det första så finns det idag bra hjälpmedel som är skapade just för rökavvänjning, exempelvis som e-cigaretter där man istället för den skadliga röken drar in och blåser ut vattenånga istället. Är ni intresserade så ta en titt hos återförsäljaren www.eciggen.com för mer information. Andra hjälpmedel som är bra är exempelvis nikotinplåster och liknande hjälpmedel som hjälper dig att trappa ned successivt. Det om det,  nästa tips handlar om ett annat sätt att ta sig ur en livssituation som den ovan beskrivna – inte bara specifikt just för att bli kvitt rökning. Det är en kombination av fysisk och psykisk motion, det handlar om yoga.

Det man kallar för Rehabyoga är en typ av yoga som hjälper kropp, sinne och själ att återfinna kontakten med varandra. Genom att lära känna kroppens signaler så hjälper du dessa tre delar att hela dig själv, hjälper dig att få ordning på sömn och förbättrar din förmåga att slappna av, samt hantera den livssituation du är i. Detta gör man genom en rad olika övningar. Det handlar om Kundainiyogans övningar för kropp, andning samt meditationsövningar med fokus på mindfulness och stillhet.